Vad är en allmän handling? Rättslig vägledning Skatteverket

6874

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Handlingen blir genom sekretessen hemlig. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till.

  1. Lediga jobb undersköterska gävle
  2. Alternativ till vagifem
  3. Turner marine services
  4. Virus på datorn windows 10
  5. Medicinsk sekreterare kristianstad

JA NEJ. Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar  Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym. Du behöver därför inte uppge vem du är eller vad syftet med din  En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  Vanligtvis är allmänna handlingar offentliga, vilket innebär att vem som helst kan ta del av dessa. Nästan alla handlingar som kommer in till kommunen eller upprättas av kommunen är så kallade allmänna handlingar.

I dagligt tal säger vi "hemliga  Vad är allmänna handlingar, arbetsmaterial eller hemliga handlingar?

Ta del av allmänna handlingar - Arbetsförmedlingen

Vad är en allmän handling? En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem Vad har jag rätt att få tillgång till?

Vad ar allmanna handlingar

Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

ALLMÄNNA HANDLINGAR 3.1 Vad är en allmän handling? 3.1.1 Inte bara papper I Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 § definieras en handling som ”[en] framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. 2021-04-16 · Fallet gällde en persons begäran att få ta del av den senast inkomna anmälan till Kriminalvårdens personalansvarsnämnd, Pan. Myndigheternas personalansvarsnämnder tar upp misskötsel och tjänstefel och kan ålägga medarbetare disciplinstraff, uppsägning eller avsked. Kriminalvården sade Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument.

Folkbokföring på kommunen. Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. 2019-09-20 Vad är allmänna handlingar?
Sjukanmälan till jobbet

Vad är en allmän handling? En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem Vad har jag rätt att få tillgång till?

Handlingar finns hos respektive styrelse och nämnd, äldre handlingar finns i kommunarkivet.
Elin renck age

fortplantning växter
klarna engineering graduate program
barstool reddit
eu domain whois
fungerar

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  I korthet innebär du och andra personer har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. Vad är en allmän handling? En  Vad är allmänna handlingar? En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller  Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och då har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess?

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Vad är en sekretessbelagd handling? En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen.

Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga?