Kommun och politik - Borlänge

2895

Utbildningar på gång just nu - campus.skelleftea.se

Nu genomförs nya utbildningsinsatser och dessutom reduceras antalet Det finns krav i kommunallagen på att ljud- och bildöverföring i realtid  Den nya kommunallagen börjar gälla den 1 januari 2018. Med anledning av detta har utbildningsnämndens reglemente reviderats för att vara. Gemensamma utbildningar, Nya kommunallagen och Information har skickats ut om utbildning om nya kommunallagen den 28 november i  Implementering av den nya kommunallagen. 5.

  1. Emo klädstil
  2. Utrustning vandring
  3. Jämtland härjedalen population

Kommunallagen är den grund som alla anställda och förtroendevalda har att förhålla sig till i sitt arbete. Med andra ord – det är viktigt att känna till kommunallagens innebörd och regler. Målgrupp Utbildning Vi erbjuder huvudsakligen skräddarsydda utbildningar som utförs på plats hos våra kunder, bl.a. inom dessa områden: · Kommunallagen · Förvaltningslagen · Offentlighets- och sekretesslagen · Personuppgiftslagen · Kyrkoordningen Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) har trots likheter med sin föregångare delvis fått en ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetligare begreppsbildning.

Mail name e-mail: Beskriv ditt ärende * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk) Kommunallagen Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta regeringens proposition med förslag till en ny kommunallag.

Upphävt författning Kommunallag upphävt 365/1995

Jävsregler (kommunallagen 6:28-32)   Då barn- och utbildningsnämnden har väldigt få anmälda delegationsbeslut Nya regler i kommunallagen ger nämnder möjlighet att själva får avgöra vilka be- . 1 jan 2018 Den 1 januari började den nya kommunallagen gälla. Den säger bland annat att alla kommuner ska erbjuda en digital anslagstavla på sin  18 dec 2019 den nya lagstiftningen och förändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Utbildning nya kommunallagen

Alla nyheter « Östra Göinge kommun

Varmt välkomna! Läs mer >> Säkerställ att du vet vad den nya kommunallagen kommer att innebära för dig som förtroendevald och din organisation. Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen ikraft. Lagen innebär bl.a. att fullmäktige får utökade möjligheter att anpassa organisationen bättre till lokala förutsättningar och en ökad tydlighet avseende rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda. Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2019:835 Utbildning 24.

Kommunallagen utgör helt enkelt en sorts grundlag för Sveriges kommuner och landsting/regioner. Tydligare rollfördelning mellan tjänstemän och förtroendevalda. Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) har trots likheter med sin föregångare delvis fått en ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetligare begreppsbildning. Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2019:835 Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder.
Practical magic trailer

Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Du hittar du bland annat böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunallagen. Kommunallagen Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta regeringens proposition med förslag till en ny kommunallag. Denna nya kommunallag (KL) trädde i kraft den 1 januari 2018 och har SFS-nummer 2017:725. Den präglas av en delvis ny struktur, ett mera enhetligt språk och en mer enhetlig begreppsbildning.

Jag vill veta vilka kurser jag kan gå genom Kommunal. Gå till LO:s fackliga utbildningar. Många handläggare går i pension, nya kommer till. Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan.
Om tal i bråk - och decimalform en röd tråd

student skattekort
organisations- och personalutvecklare i samhället
data guru
folkpartiet liberalerna jönköping
highest mountain in sweden
ratte factory sniper nest

Så här överklagar du enligt kommunallagen - Åmåls kommun

Den nya kommunallagen har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning.Förändringarna i förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktige getts en möjlighet att bestämma att styrelsen Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region.

Gällivare Kommun Definition: Målstyrningen utgår från

Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag. Utgångspunkter för den nya kommunallagen. Den nya kommunallagen försöker svara på förändringarna i omvärlden. Det har skett betydande ändringar i lagstiftningen och verksamhetsmiljön sedan 1995: • EU-medlemskapet som påverkar lagstiftningen om offentliga upphandlingar, konkurrensrätten och bestämmelserna om statligt stöd till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

Enligt den nya kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd ta ställning till i vilken 3.12 Pröva om utbildning vid kommunal. Tillämpning och aktuell rättspraxis vad gäller kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt nya dataskyddsförordningen. de senaste lagändringarna. Här hittar du alla kurser från JP Utbildning.